Onze reguliere media leiden ons in de verkeerde richting.   

Frans Vandenbosch 方腾波 14.02.2023

Hoe Vlaanderen niet onafhankelijk wordt.

Vlaanderen wordt niet onafhankelijk door een nieuw boek van Annemans, Vuye of de Vlaamse Volksbeweging.
Vlaanderen wordt niet onafhankelijk door nachtelijke onderhandelingen in Hertoginnedal, ook niet door een nieuwe grondwetsherziening, ook niet door nog eens een staatshervorming. Vlaanderen wordt ook niet onafhankelijk door een overweldigende meerderheid van Vlaams Belang en N-VA in Vlaanderen. Vlaanderen wordt ook niet onafhankelijk door een onafhankelijkheidsverklaring in het Vlaams Parlement.

Hoe weet ik dat allemaal zo zeker?
We hebben in het verleden al zovele boeken, onderhandelingen en staatshervormingen gehad. En het heeft uiteindelijk veel geld gekost maar niets uitgehaald. Waarom zou het nu plots wél lukken? De Vlamingen hebben daarin nooit gekregen waar ze recht op hadden. Als de gewone Vlaming erop vooruit is gegaan, dan is het door zijn eigen hard werken, niet dankzij de politiek. 
Uit de geschiedenis weten we dat bijna alle landen die na de tweede wereldoorlog onafhankelijk geworden zijn in Europa, die onafhankelijkheid er gekomen is na een politieke of economische crisis. Vaak na een “colour revolution”.  Het is een fata morgana, een kinderlijke, naïeve wensdroom te denken dat Vlaanderen onafhankelijk wordt op een ordelijke, vreedzame, onderhandelde wijze.

Wat ook opvalt bij die analyse van de onafhankelijkheid van andere Europese landen, is dat die er telkens gekomen is met steun van de Verenigde Staten. Het is opvallend, zonder meer opmerkelijk dat de VS met alle middelen voor de afscheiding van Kosovo van Servië heeft gelobbyd en via onze media gepromoot. Ook onze Belgische politici hebben daar hard aan meegewerkt. Kosovo heeft zich onafhankelijk verklaard in 2012 en onmiddellijk daarna heeft de VS het land als onafhankelijk erkend. Een aantal Europese landen hebben de VS slaafs gevolgd, maar de rest van de wereld erkent de onafhankelijkheid van Kosovo nog altijd niet.  

De onafhankelijkheid van Vlaanderen, Catalonië, Schotland, … daarentegen heeft niet de goedkeuring van de Verenigde Staten. Zij worden nooit onafhankelijk zonder de goedkeuring van de VS.

De onafhankelijkheid van Kosovo paste perfect in het strategisch plan van de VS voor Europa. De onafhankelijkheid van Vlaanderen, Catalonië, Schotland, … past daar niet in.

Vlaamse onafhankelijkheid wordt niet in Brussel maar in Washington beslist.

Helaas is dat nog niet doorgedrongen binnen de V-partijen. Of (nauwelijks te geloven), ze beseffen het wél, maar uit puur opportunisme (stemmenwinst) komen ze met dat soort dingen nooit naar buiten. In dat laatste geval is het geen onwetendheid maar hypocrisie.

De media regeren het land.

Dit land wordt bestuurd door de media, niet door de politiek. In dit land worden er enkel wetten worden gestemd als die vooraf door de media zijn goedgekeurd. Geen enkele traditionele politicus durft het aan om standpunten in te nemen die vooraf als onbehoorlijk zijn afgeknald door de reguliere media. De drie steunpilaren van de Amerikaanse invloed zijn de media, de politiek en het onderwijs. Die zijn alle drie al behoorlijk aangetast. Al die “mooie” dingen als woke, massa-immigratie, open grenzen, politieke correctheid, drugmisbruik, politieke instabiliteit, moslim pampering, torenhoge belastingen, economische achteruitgang, daling van het IQ-niveau, stijging van het aantal zelfmoorden, verwaarlozing van kinderen en ouderen, toenemend aantal armen en daklozen, de “angstporno” (het is allemaal jouw schuld), explosieve energiekosten, klimaathype, …   al die “mooie” dingen worden hier bewust uitgezaaid en ingeplant, ondersteund met miljoenen USD-belastinggeld. Die dingen komen niet uit Rusland, China of Hongarije.

Onze Vlaamse maatschappij, onze sociale en culturele cohesie, wordt bewust van binnenuit kapotgemaakt. Door Vlamingen, betaald met Amerikaans belastinggeld. Als we daar niet snel wat aan doen, dan blijft er straks geen Vlaanderen meer over om onafhankelijk te worden. Dan is het te laat.

De Brusselse lobbyisten

In Brussel zijn er 92000 lobbyisten met een EU-certificatie. Daarvan zijn er ongeveer 23000 (drie en twintig duizend) dagelijks actief. Zij wonen in Overijse en Dilbeek, in Waterloo en Grimbergen in een ruime villa en rijden naar hun meetings met een bedrijfswagen. Ze wandelen de EU-gebouwen binnen zonder zich te moeten aanmelden. Elke dag hebben ze meetings met journalisten, politici, professoren, vakbondsleiders, leiders van werkgeversorganisaties en kamer van koophandel. Hun financiering komt naar Brussel, bijna uitsluitend via Amerikaanse “Think Tanks”, “Vredesbewegingen”, Trans-Atlantische vriendschapsclubs, etc. Er zijn ook een aantal activisten (o.a. hier in Leuven) die hun paycheck rechtstreeks uit Washington op hun KBC-bankrekening krijgen.  En natuurlijk is ook de NATO, de NED en OSF hier heel actief, allemaal met hun Europees hoofdkwartier in Brussel. Slechts een kleine fractie van die 23000 actieve lobbyisten wordt betaald door private ondernemingen. Er zijn schattingen dat ongeveer een derde van die lobbyisten actieve politici zélf zijn.

Op die manier, met zo’n massale Amerikaanse invloed over Brussel en Europa, wordt Vlaanderen nooit onafhankelijk.
De verderfelijke invloed van de (Amerikaanse) lobbyisten is zonder twijfel ook bekend bij onze politieke partijen, ook en vooral bij de V-partijen. Maar ze komen daar nooit mee naar buiten. Ze weten best wel wie van hun partij in de lobbyistenclub zit en wie er voortdurend af komt met rapporten en ideeën die hun zijn ingefluisterd na een feestelijk vijfgangenmenu in een sterrenrestaurant.

Het Stockholmsyndroom

Niet enkel in Vlaanderen maar in het grootste deel van West-Europa leeft de bevolking onbewust met een Stockholmsyndroom. Ze tonen sympathie voor hun gijzelnemers – kolonisators. Wanneer de Amerikaanse Navy de Nordstream 2 pijpleiding opblaast, dan beweert de hele Duitse en Europese kaste dat het Rusland was die het gedaan hadden. Zo ook in Vlaanderen, waar ondanks de economische achteruitgang en de massale verarming, de media en het volk tóch de Verenigde Staten vrijpleiten van elke schuld. En blind meelopen in de loze beschuldigingen aan het adres van Rusland en China. “Weet nu dan dat uw stem door niemand wordt aanhoord zoo lang gij stamelend bidt en bedelt bij de poort.” (Willem Elsschot op 18.03.1947)

Onze onbestaande Vlaamse elite

Joost Ballegeer schreef het al in 2005: In Vlaanderen hebben wij geen elite met ruggengraat die voor de rechten van Vlaanderen opkomt. Wij hebben niet iemand met de moed van Viktor Orbán. Hij heeft, met de steun van de grote meerderheid van de Hongaarse bevolking, OSF en alle andere Amerikaanse propaganda organisaties, buiten de wet gesteld.  Bij ons lopen politici van de meerderheid én van de V-partijen er mee te koop dat ze lobbyen voor de Amerikaanse oligarchenclubs.
In Vlaanderen hebben wij ook geen politici met de moed en rechtlijnigheid van Thierry Baudet. Hij zegt in het Nederlands parlement onomwonden dat het Westen blind is voor de hypocrisie van de Verenigde Staten. [i] 

Besluit

Door de nefaste invloed vanuit de Verenigde Staten wordt de Vlaamse maatschappij ondermijnd, de sociale samenhang en eigen cultuur vernietigd. Als we daar geen maatregelen tegen treffen, dan wordt Vlaanderen nooit onafhankelijk.


[i] “Westen is BLIND door hypocrisie” – Baudet (FVD) in Oekraïnedebat  https://youtu.be/VYUI-bZMopQ