Marnixring
De Marnixring (genoemd naar Filips van Marnix, Heer van Sint-Aldegonde, Burgemeester van Antwerpen (1540 – 1598) een Vlaams/Nederlands schrijver en staatsman) is een Vlaamse Serviceclub die zich ten dienste stelt van de Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap in Vlaanderen en daarbuiten.


IIGS
International Institute On Governance and Strategy, IIGS, opgericht in oktober 2015, is een nieuwe onafhankelijke denktank die zich toelegt op de studie van internationale betrekkingen; theorieën en praktijken van nationaal bestuur, politicologie en internationale strategie; en andere kwesties. Als een jonge wereldwijde denktank biedt IIGS een platform voor jonge geleerden en nieuwe leiders om ideeën uit te wisselen en van elkaar te leren.


CWG
China Writers Group is een club van 28 mensen van over de hele wereld, die boeken, artikelen of blogs over China hebben gepubliceerd. We wisselen dagelijks 5 tot 20 emails uit om elkaar te informeren over geopolitieke kwesties, gerelateerd aan China. De oprichter van CWG is Jeff J. Brown.


Dunhang Foundation
De Dunhuang Foundation is opgericht in 2010 en zet zich in voor het behoud van het verleden en de toekomst van Dunhuang. De stichting bouwt voort op Dunhuangs rijke erfenis van intellectuele en culturele uitwisseling door middel van programma’s die deelnemers aanmoedigen om de rijke geschiedenis van de locatie te verkennen en uit te breiden.


Schiller Institute
Het Schiller Instituut is een in Duitsland gevestigde politieke en economische denktank, opgericht door Helga Zepp-LaRouche, met leden in 50 landen. Het doel van het instituut is de ideeën van de dichter en filosoof Friedrich Schiller toe te passen op de hedendaagse wereldcrisis. De grondwet van het Schiller-instituut, die in 1984 werd aangenomen, streeft naar meer vrede en verwijt de internationale financiële instellingen en andere supranationale organen een staat van tirannie te veroorzaken in de wereld.


Confucius Institute Leuven
Het Confucius Instituut in Leuven, Vlaanderen, België is het eerste Confucius Instituut dat overzee werd opgericht door de Beijing Jiaotong Universiteit. Het doel van het programma van de Confucius-instituten is de Chinese taal en cultuur te bevorderen, het lokale Chinese onderwijs internationaal te ondersteunen en culturele uitwisselingen te vergemakkelijken.