Onze reguliere media leiden ons in de verkeerde richting.    Frans Vandenbosch 方腾波 14.02.2023 Hoe Vlaanderen niet onafhankelijk wordt. Vlaanderen wordt niet onafhankelijk door een nieuw boek van Annemans, Vuye of de Vlaamse Volksbeweging.Vlaanderen wordt niet onafhankelij ...
  • 2023-02-15

My Wechat

微信公众号