China heeft geen nood aan propaganda.

Frans Vandenbosch 方腾波 14.08.2023

Wat is propaganda ?

Elk gezond wetenschappelijk tegensprekelijk debat begint met een duidelijke definitie. Laten we dus het begrip propaganda heel duidelijk definiëren. De omschrijving van propaganda als “de bewuste en intelligente manipulatie van georganiseerde gewoonten en meningen van de massa”[1] is correct, maar onvoldoende nauwkeurig.

Propaganda volgens de klassieke definitie heeft 10 kenmerken:
1. Houd het simpel.
2. Herhaal, herhaal en herhaal.
3. Wees consistent.
4. Roep emoties op.
5. Versterk het groepsgevoel.
6. Creëer een vijand.
7. Maak je eigen waarheid.
8. Denk autoritair.
9. Transcendeer het hier en nu.
10. Richt je op een breed publiek.

Dit zijn de kenmerken zoals gedefinieerd door Edward Bernays “de vader van public relations” in zijn beroemde boek getiteld “Propaganda” in 1928. Noam Chomsky schreef dat de eerlijke en praktische handleiding van Bernays veel inzicht geeft in enkele van de machtigste en invloedrijkste instellingen van onze hedendaagse industriële kapitalistische landen.
Kort na de publicatie van zijn boek schreef Bernays dat “degenen die dit onzichtbare mechanisme van de samenleving manipuleren, een onzichtbare regering vormen die de ware heersende macht van een land is.”

Propaganda tijdens en na WOII

Vóór de Tweede Wereldoorlog werden de baanbrekende uitgangspunten en het onderzoek van Bernays algemeen aanvaard, ze waren helemaal niet controversieel. In die tijd waren de meeste Amerikanen het erover eens dat de samenleving een vorm van ‘engineering of consent’ nodig had.

Joseph Goebbels, Reichspropagandaleiter, de Duitse minister van Volksvoorlichting en Propaganda las het boek van Bernays, vertaalde het in het Duits en gebruikte het als instructieboek voor zijn Ministerie van Propaganda.[2]  

Pas na de Tweede Wereldoorlog werd Edward Bernays een controversieel figuur. Bernays liet in zijn boeken geen twijfel bestaan over de commerciële en vooral politieke mogelijkheden van propaganda, maar hij drukte zich altijd zeer verhuld en voorzichtig uit. Bernays gebruikte bijvoorbeeld nooit het woord “brainwashing”, hij had het over “consent engineering”. Vele jaren later, in zijn memoires, nadat hij de politieke en sociale gevolgen van zijn ideologie had gezien, was hij diep teleurgesteld door wat hij het misbruik van zijn geesteskind noemde.[3]

Propaganda vandaag

Nog steeds zijn er veel westerlingen van overtuigd dat propaganda is uitgevonden door Joseph Goebbels. Dat is te veel eer voor de naziminister. In onze westerse media is de naam Edward Bernays bijna volledig uit de geschiedenis gewist.

Zeer weinig mensen weten wat échte propaganda is. Ze hebben een beeld voor ogen dat gevormd is door de mainstream media. Meestal is dat beeld vertekend en heeft het niets met de werkelijkheid te maken. Volgens onze westerse media is propaganda iets dat alleen voorkomt in landen als Rusland, Noord-Korea en China. We lezen nooit iets over propaganda in de VS of andere westerse landen.

Uiteraard zijn er na Edward Bernays nieuwe propagandatechnieken ontdekt en ontwikkeld. Zowel voor commerciële marketing van allerlei producten en diensten, maar nog meer voor het verwerven van politieke macht en invloed.

Prof. Jaq James, nadat ze van Australië naar China was verhuisd, werd geleidelijk een expert in de verderfelijke technieken die door westerse propagandisten worden gebruikt. Ze ontdekte dat bijna alles wat haar door westerse journalisten over China werd verteld, niet overeenkwam met wat ze ter plekke zag. Ze ontdekte de vele leugens die haar werden opgedrongen door westerse propagandisten. Zij is de oprichtster van CO-WEST-PRO  een syllabische afkorting voor het ‘Counter Intelligence Program’ van de Verenigde Staten. Op haar website ontrafelt ze negen van de meest voorkomende moderne technieken. Al deze nieuwe technieken hebben nog altijd minstens 8 van de 10 basiskenmerken zoals hierboven genoemd. Het is enorm handig om deze technieken uit je hoofd te kennen en bij de hand te hebben bij het tv kijken of het lezen van westerse mediabronnen.

Enige tijd geleden keek ik naar een BBC-documentaire over de Oeigoeren in Xinjiang. Al na 10 minuten vermoedde ik een “Gold Train” (The Railroad Switch Technique)[4]. En inderdaad, zo’n 30 minuten later was de trein helemaal gekeerd en stoomde hij in volle vaart terug naar zijn vertrekpunt.

In de afgelopen jaren is bangmakerij een steeds vaker voorkomend onderdeel van de westerse propaganda geworden. Klimaatverandering, wereldwijde overbevolking, prijsstijgingen, energie- en voedseltekorten, …

Het is duidelijk dat het oneigenlijke gebruik van woorden, de opzettelijke transformatie van de oorspronkelijke betekenis van woorden ook propaganda is. Politieke correctheid is een stiekeme manier van hersenspoeling. Woorden zijn niet alles, maar woorden doen ertoe. Vasthouden aan de westerse uitdrukking “het Midden-Oosten” in plaats van de algemene term “West-Azië” te gebruiken die door de Verenigde Naties wordt gebruikt, is een vorm van populaire misleiding. Het ‘Midden-Oosten’ ‘West-Azië’ noemen is passend omdat het de wil van veel mensen weergeeft (in de eerste plaats de wil van de inwoners van die regio. Vasthouden aan de ‘Midden-Oosten’-terminologie is een manier waarop de westerse media proberen de ontwikkeling van een nieuwe multipolaire wereldorde te belemmeren. Gedurende de afgelopen twee decennia is de betekenis van uitdrukkingen als mensenrechten, democratie, communisme, opperste leider, rechtsstaat en nog veel meer grondig getransformeerd naar een nieuwe betekenis, de newspeak van de westerse media.[5]

Voor wie zich afvraagt hoe het mechanisme van beïnvloeding van westerse journalisten werkt, verwijs ik naar de boeken van Udo Ulfkotte, met name zijn laatste boek: “Gekaufte Journalisten”.[6]  

Mighty Wurlitzer

The Mighty Wurlitzer, is een metafoor die CIA-functionaris Frank Wisner gebruikte om de invloed van de inlichtingendiensten op de publieke opinie via verschillende frontorganisaties te beschrijven. Het boek The Mighty Wurlitzer: How the CIA Played America is geschreven door Hugh Wilford.[7]

Een ander acroniem om de enorme invloed van de Amerikaanse inlichtingendiensten aan te duiden is: BLPM (Big Lie Propaganda Machine) een uitdrukking, bedacht door Jeff J. Brown.

Paul Craig Roberts van het Instituut voor Politieke Economie; als voormalig lid van de grote media voorafgaand aan de concentratie, georganiseerd door het Clinton-regime, heeft hij bij vele gelegenheden gemeld dat de westerse media een Propagandaministerie voor Washington zijn. Voormalig CIA-directeur William Colby[8] heeft ooit bekend dat “de CIA eigenaar is van iedereen van enige betekenis in alle grote media”, niet enkel in de VS, maar ook in Europa en Japan.

Met zo’n enorme mediamacht is het geen wonder dat een onderzoek dat eind juli door het Pew Research Center werd gepubliceerd, aantoonde dat de publieke opinie over China in 24 landen een dieptepunt heeft bereikt, vooral in de VS, Japan en Australië, niet toevallig landen waar de Amerikaanse media de meeste invloed hebben.[9]

Julian Assange zei: “De overgrote meerderheid van de informatie wordt geheim gehouden om de politieke veiligheid te beschermen, niet de nationale veiligheid.”[10]  Die geheimhouding is niet in ons voordeel; die bestaat enkel voor het in stand houden van het politiek systeem. De geheimhouding dient onze heersers, zodat ze verdorven dingen kunnen blijven doen zonder verantwoording af te leggen. Daarom blijven ze het overheidsgeheim uitbreiden en de straffen verhogen voor degenen die dit schenden: omdat ze meer verdorven dingen willen doen en onverantwoordelijk willen blijven.

Propaganda in China

China heeft geen propaganda nodig. De enorme Amerikaanse propagandamachine produceert elke dag honderden meestal negatieve mediaberichten over China. Uiteraard worden al deze opvattingen over China in de westerse media ook in China opgemerkt. Het creëert een sterke nationalistische band in de Chinese samenleving. De Westerse BLPM creëert ongewild meer samenhang in de Chinese maatschappij.

Daarom heeft China geen nood aan:
4. Roep emoties op.
5. Versterk het groepsgevoel.
6. Creëer een vijand.
7. Maak je eigen waarheid
… want dat wordt allemaal al gedaan door de westerse negatieve propaganda over China

Bovendien: in China zijn bijna alle Chinese politici STEM-gediplomeerden; er zijn heel, heel weinig politici -sociologen. Hun manier van denken is “de waarheid zoeken in de feiten”. Het is erg moeilijk om verhalen te verkopen aan harde wetenschappers.

Ja, in China heeft de CPC Communistische Partij China een afdeling, genaamd de 中共中央宣传部 (Publiciteitsafdeling van het Centraal Comité van de CPC). Interessant: Google vertaalt dit als de Propaganda-afdeling van het Centraal Comité van de CPC. In de praktijk blijkt evenwel, door de acties van die CPC afdeling te observeren, sterk op de PR- en marketingafdeling van een groot commercieel bedrijf.

Mijn aanbod staat nog steeds: wie mij kan wijzen op een glimp van propaganda in de Chinese media, betaal ik een Duvel. Stuur me de link of een foto van een Chinees artikel met propaganda (volgens de algemeen erkende definitie) en ik breng persoonlijk een Duvel tot bij je thuis.

“Zoek waarheid uit feiten” 实事求是 shíshìqiúshì is een historische idiomatische uitdrukking, die teruggaat tot de Han-dynastie 100 v.Chr. Diezelfde, confucianistische uitdrukking is nog altijd gangbare taal in China en wordt de laatste tijd vaak gebruikt in toespraken in het buitenlands beleid van China.
In 1978, bij het begin van het tijdperk van hervorming en openstelling door Deng Xiaoping, werd 《实践是检验真理的唯一标准》 “De praktijk is het enige criterium om de waarheid te testen” een algemeen gebruikt Chinees idioom.[11]

In China bestaat geen politieke correctheid. Nooit geweest. Men kan de meest blatante verhalen publiekelijk uiten en zich op een behoorlijk confronterende manier uitdrukken. Ook dat heeft zijn oorsprong in het Confucianisme.[12]

China heeft geen nood aan een artificiële realiteit.


[1] Edward Bernays, 1934

[2] Edward L. Bernays: Biography of an Idea: Memoirs of Public Relations Counsel (New York: Simon and Schuster, 1965

[3] Edward L. Bernays: Biography of an Idea: Memoirs of Public Relations Counsel (New York: Simon and Schuster, 1965

[4] Jaq James: The Gold Train. One of the many propaganda techniques. https://www.cowestpro.co/blog/the-railroad-switch-technique/

[5] Frans Vandenbosch at Yellowlion.org   22.03.2022 Language is the essence of the People (in Dutch) https://yellowlion.org/nl/de-tael-is-gansh-het-volk/

[6] Udo Ulfkotte: Gekaufte Journalisten. Wie Politiker, Geheimdienste und Hochfinanz Deutschlands Massenmedien lenken. Kopp, Rottenburg 2014, ISBN 978-3-86445-143-0.

[7] Hugh Wilford: The Mighty Wurlitzer   01.05.2009  https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674032569

[8] Paul Craig Roberts: “The CIA owns everyone of any significance in the major media.” https://www.paulcraigroberts.org/2014/10/16/cia-owns-everyone-significance-major-media/

[9] PEW Research Center: “China’s Approach to Foreign Policy Gets Largely Negative Reviews in 24-Country Surveyhttps://www.pewresearch.org/global/2023/07/27/chinas-approach-to-foreign-policy-gets-largely-negative-reviews-in-24-country-survey/

[10] Cailin Johnstone at Strategic Culture https://strategic-culture.org/news/2021/07/09/assange-case-isnt-about-national-security-its-about-narrative-control/

[11] Hu Fuming in an article “Practice is the Sole Criterion for Testing the Truth”  in the  Guangming Daily 11.05.1978

[12] Confucius Analects chapter “Zi Lu” 子路  about rectification of names.