Ik wil dat iedereen weet waar ik sta.     
Frans Vandenbosch 方腾波 03.08.2023

Waarheid

Eenieder weet wel waar ik sta. Ik sta terecht
voor lichtgelovigen die mij niet echt
gelezen hebben, maar een oordeel vellen
op grond van wat door anderen werd gezegd !
Dit mag men weten: ik ben niemands knecht.
T Al word ik tot de droesem uitgedregd,
ik wacht nog altijd op die ene regel
waarin ik roei van de verkeerde plecht ! 
Ik ben niet zozeer uit op een gevecht,
maar wat niet goed is, vrienden, noem ik slecht
en wat mijn tegenstanders ook beweren
ik ga zolang ik leef mijn eigen weg.

              

Dit is een gedicht dat Anton van Wilderode schreef voor zijn laatste bundel Buitengaats in 1996, twee jaar voor zijn overlijden.

Waar ik sta

Geïnspireerd door Caitlin Johnstone, wil ik mijn lezers mijn politieke en sociale standpunten presenteren. U, mijn gewaardeerde lezers, verdient het te weten waar ik sta. Ik zal proberen zo transparant mogelijk te zijn over mijn ideologie, politiek, religie, sociale kwesties en meer. Als je mijn essay doorleest, zul je merken dat al mijn standpunten sterk zijn beïnvloed door mijn jarenlange leven en werken in China. China en mijn nauwe band met vele Chinezen van alle capaciteiten hebben mijn oogkleppen geopend. Ook mijn intense reizen over de hele wereld (ik ben in meer dan 50 landen geweest) hebben mijn kijk op veel onderwerpen verbreed.

Ik geloof niet dat elke medaille twee kanten heeft. Er zijn munten met maar één kant. Ik geloof niet dat de waarheid ergens tussen zwart en wit moet liggen. Er zijn verhalen die zwart zijn, zo donker zwart dat we ze niet willen zien of geloven. Ik ben een politieke rebel, altijd geweest. Het is een traditie in onze 1200 jaar oude familie.

Ideologie

Het politieke adagium: “Wie jong is en niet links is, heeft geen hart, wie oud is en niet rechts is, heeft geen verstand” is niet op mij van toepassing. Ik ben nooit socialist geweest.
De laatste tijd noemen veel mensen mij een communist. Ze bedoelen dat als een verwijt. Ik vind het niet erg, ze hebben geen idee wat het moderne Chinese communisme is. Ik streef er naar om dingen zo ver mogelijk naar de Chinese kant te schuiven totdat we een gezonde en harmonieuze wereld hebben gecreëerd en zijn overgestapt van op concurrentie gebaseerde sociale systemen naar systemen waarin we met elkaar samenwerken voor het welzijn van iedereen. Dat is mijn ideologische voorkeur, maar ik ben niet arrogant genoeg om te geloven dat ik persoonlijk weet wat het beste is voor iedereen om de beste koers voor de mensheid als collectief uit te stippelen. Daarom steun ik, boven mijn eigen ideologische voorkeuren, in de eerste plaats overheidstransparantie, gedemocratiseerde informatie, vrijheid van meningsuiting, persoonlijke vrijheid en het einde van westerse massale manipulatie en propaganda. Als alles eenmaal in het licht staat en onze perceptie niet langer wordt vertroebeld en vervormd door de machtigen, geloof ik persoonlijk dat we onze weg zullen vinden naar iets dat lijkt op het moderne socialisme zoals dat in China wordt toegepast. Maar ik houd die overtuiging vast met een open handpalm.

Politiek

Westerse politiek is een Kabuki-show. Het is een theaterstuk, nergens in dienst van de mensen. Topacteurs als Biden, Von der Leyen en Zelensky verdienen een Gouden Palm of een Oscar. Ik heb het vertrouwen verloren in verkiezingen in westerse stijl. Ik geloof dat hoe dichter je bij het machtsknooppunt komt, des te waardelooos electorale politiek wordt, omdat er steeds meer moeite wordt gedaan om het verkiezingsproces te manipuleren teneinde de belangen van de status-quo-macht te beschermen. Verkiezingen in de meeste westerse landen zijn volkomen nutteloos en nep, en zelfs de verkiezingen voor provinciale en gemeentelijke politiekers worden agressief gemanipuleerd. Onze “vertegenwoordigers” vertegenwoordigen niet langer het volk.

De macht van onze politici is gebaseerd op de reguliere media, niet op het stemsysteem. Persoonlijk denk ik niet dat we grote betekenisvolle veranderingen in het westen zullen zien totdat de mensen verandering forceren door directe actie, en dat zal niet gebeuren zolang iedereen met succes wordt gemanipuleerd om de status quo massaal te accepteren. schaal propaganda. Daarom schrijf ik zo vaak over propaganda; ik zie de Amerikaanse propaganda als het ultieme obstakel voor de veranderingen die we zo hard nodig hebben.

Oorlog en militarisme

Ik zie de Amerikaanse imperiale machtsstructuur, gecentraliseerd rond de Verenigde Staten als de grootste bron van conflicten en disfunctioneren in de wereld van vandaag. Alle grote internationale conflicten van onze tijd komen er uiteindelijk op neer dat het Amerikaanse imperium probeert om de belangen van haar  planetaire overheersing veilig te stellen en dat zwakkere naties zich daar op de een of andere manier tegen verzetten. Europa, Japan, Zuid-Korea en vele anderen zijn vazallen van de VS. Haar campagne om de planetaire hegemonie veilig te stellen, brengt onze wereld een groter risico op een nucleaire oorlog, aangezien het imperium steeds meer confrontaties aangaat met Rusland en China. Ik zie daarom het beëindigen van het Amerikaanse imperium en het castreren van zijn wereldwijde oorlogsmachine als een zaak van existentieel belang voor de mensheid. Pas na de ineenstorting van de Amerikaanse hegemonie zal er vrijheid en vrede zijn op deze aardbol.

Klimaat en omgeving

Ik geloof dat een nucleaire oorlog de grootste existentiële bedreiging voor onze soort is. Ik geloof niet in door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde. Ik vind het verdacht dat dat debat zoveel zuurstof verbruikt, ondanks zoveel tegenbewijs. En dat dit debat gevoerd wordt op een moment dat er zo veel andere dringende, zorgwekkende zaken zijn. Het is duidelijk dat er rijke en machtige mensen zijn die hun verschillende agenda’s willen gebruiken bovenop de verschuiving van de mensheid van fossiele brandstoffen naar andere energiesystemen.

Spiritualiteit en religie

Ik ben rooms-katholiek opgevoed, maar verliet geleidelijk de rooms-katholieke kerk. Ik sta kritisch tegenover alle religies en overtuigingen. In China ging ik naar de officiële SARA/regerings-geregistreerde katholieke kerk. Vooral in China veracht ik de “Romeinse” katholieken, ook wel ex-ondergrondse huiskerken genoemd, die rapporteren aan Rome. De officiële Chinese rooms-katholieke kerk is naar mijn aanvoelen veel oprechter en staat dichter bij de oorspronkelijke leer dan de huidige rooms-katholieke kerk van paus Franciscus.
Ik ben er sterk van overtuigd dat de vervanging van paus Benedictus XVI door paus Franciscus in 2013 een regimewisseling was, georganiseerd door de CIA.

Gedurende de laatste twee decennia heb ik gemerkt dat ik snel op weg ben naar het Confucianisme. De manier waarop ik mensen benader, zowel in China als in het Westen, heeft meer confucianistische dan katholieke kenmerken.

Ik respecteer hun volkomen, maar ik ben geen grote fan van Taoïsten; voor mij zijn ze te inactief.
En ik ben ook geen fan van Boeddhisten; ze zijn te gematigd in hun emoties.

Burgerrechten

Ik denk dat het beschermen van de rechten van het individu de gezondheid van het collectief beschermt. Het zullen altijd de uitgesproken randfiguren zijn die als eerste merken dat er iets mis is met waar we ons bevinden of waar we naartoe gaan, dus je moet ervoor zorgen dat er ruimte is voor hen om te spreken en gehoord te worden. Omdat in het Westen niemand kan worden vertrouwd om te bepalen welke stellingname deugdelijk en waar is, moet het legaal zijn in de mate die het collectief kan tolereren zonder schade te berokkenen. Hoe vrijer mensen zijn om ongestoord te denken, spreken, handelen en leven zoals ze willen, hoe gezonder onze samenleving is; dit betekent hen bevrijden van het feit dat hun geest wordt gemanipuleerd door de machtigen, zoals hierboven vermeld. Het collectief heeft ook het recht om te voorkomen dat een individu hen schade berokkent. Als iemand bijvoorbeeld rijkdom en macht als wapen gebruikt om mensen uit te buiten en te misbruiken, dan kan hun rijkdom en macht met recht worden afgenomen op dezelfde manier als het wapen van een massaschutter kan worden afgenomen om het collectief te beschermen.

Sociale rechtvaardigheid

Ik ben tegen wokeïsme, politieke correctheid, racisme, seksisme en discriminatie van alle soorten machteloze groepen. Dit zijn echte problemen die moeten worden opgelost terwijl de mensheid zich een weg baant naar de toekomst; we kunnen ze niet zomaar negeren. Maar ik raak soms gefrustreerd door de manier waarop deze kwesties alle politieke zuurstof in de kamer opslokken zonder dat er ruimte is voor veel urgentere zaken, zoals de dreiging van een nucleaire oorlog, en ik vind het een beetje belachelijk dat in onze huidige politieke omgeving een racist zijn als veel schandaliger en aanstootgevender beschouwd wordt dan een oorlogsstoker te zijn. Maar ik begrijp dat dit gewoon de aard is van het westerse reguliere politieke kader waarmee mensen worden geconfronteerd, waar we worden aangemoedigd om zo fel mogelijk te discussiëren over cultuuroorlogkwesties die de machtigen helemaal niet bedreigen. Op die manier wordt de hitte van de social media discussies weggeleid van kwesties als oorlog, ecocide en oligarchie. Ik betreur het dat de Nooit meer oorlog gedachte weggegomd wordt uit de Vlaamse beweging.

Covid-19

Vanaf het begin van de pandemie heb ik elke vaccinatie met een Amerikaans vaccin categorisch geweigerd. In plaats daarvan heb ik vrijwillig deelgenomen aan de fase II-testen van een Chinees vaccin.
Het is mijn vaste overtuiging, ondersteund door een berg rapporten en bewijzen, dat de Covid-19-pandemie een in de VS ontwikkeld bio-wapen was. Ik ben een uitgesproken voorstander van het dragen van mondkapjes en van goed georganiseerde lockdowns. Ik heb nog nooit Covid-19 opgelopen.
Ik ben er mij van bewust dat ik veel mensen heb geïrriteerd met deze uitgesproken standpunten maar ik blijf er bij.

Digitaal geld en digitale valuta

Ik ben voorstander van het gebruik van digitaal geld zoals dat in China gebeurt, d.w.z. een smartphone app met transactiemogelijkheden zonder tussenkomst van de bank of de overheid. Die app is het digitaal equivalent van cash geld. In het westen noemt men dergelijke transacties “zwart geld” omdat de overheid er geen vat op heeft. Ik vind apps als WeChat Pay en Tencent Pay zonder meer briljant.

Ik steun het gebruik van CBDC, digitale valuta zoals dat in China wordt toegepast, d.w.z. een digitale valuta die wordt ondersteund door een overheidsinstantie die wordt vertrouwd door meer dan 90% van de bevolking. Een CBDC die niet het vertrouwen heeft van de bevolking is gedoemd te mislukken.

Politiek rechts- en links

Ik veracht ten zeerste alle westerse politieke partijen. Allemaal, zowel links als rechts. Als ik moet worden vastgepind op de westerse links-rechtsschaal, dan ben ik extreemrechts, maar niet zo extreemrechts als de Communistische Partij van China. Nee, dit is geen typfout: de CPC is in veel opzichten extreemrechts, conservatief en nationalistisch. En in andere opzichten sociaal-democratisch.

Overigens is de links-rechtsschaal voor het indelen van politieke posities achterhaald. Tegenwoordig zijn de belangrijkste tegenstellingen in onze samenleving niet langer de oude links-rechts-scheidingen, maar de scheidingen tussen de haves en de have-nots. De grote kloof is nu tussen degenen die de macht hebben over de politiek en de media en degenen die het allemaal moeten ondergaan.

Ik veracht libertariërs en progressieven van alle soorten en meningen, vooral degenen die de Amerikaanse sociaal ontwrichtende opvattingen hier in West-Europa willen doordrukken.

Media en politiek

Ik kijk geen tv en ik lees geen westerse kranten of hun websites. Ik lees wel dagelijks tientallen artikelen, rapporten en dissertaties in vijf talen uit een brede selectie van bronnen over de hele wereld.

Ik geloof dat onze westerse media en politiek eerder slachtoffers dan daders zijn. En dat we moeten stoppen met ze te bevechten; dat we onze pijlen moeten richten op de oorzaken van de ondergang van onze media en politiek, op de echte daders, de sponsors en degenen die met het grote geld de cohesie van onze samenleving willen vernietigen.

Ja, ik heb een agenda. Ik ben verslaafd aan de waarheid. Daarom kijk ik nooit tv of lees ik geen reguliere media.

Cognitieve dissonantie:

Soms hebben mensen een basisovertuiging die heel sterk is. Wanneer hen bewijs wordt voorgelegd dat tegen die overtuiging ingaat, willen ze dit nieuwe bewijs niet accepteren. Het creëert een buitengewoon ongemakkelijk gevoel, cognitieve dissonantie genaamd. En omdat het zo belangrijk is om hun basisovertuiging te beschermen, zullen ze alles rationaliseren, negeren en zelfs ontkennen wat niet past bij hun basisovertuiging. (Frantz Fannon)

Verscheidene

Ik steun Julian Assange.
Ik sta zeer sceptisch tegenover UFO-verhalen.
Ik geloof dat de moord op John F. Kennedy en 9/11 werden georganiseerd door de CIA.
Ik vind dat alle Amerikaanse inlichtingendiensten moeten worden vernietigd tot de laatste spaander.
Ik ben een ouderwetse gelovige in de waarde van vertrouwen. Wanneer het vertrouwen geschonden is, betekent sorry niets.
Ik heb een agenda: ik ben verslaafd aan de waarheid.

Op mijn website vind je in meer dan 30 artikelen met nog meer details over mijn standpunten.