Abstract:De VRT staat niet aan de kant van de gewone Vlaming. De VRT ondermijnt de Vlaamse maatschappij. De VRT is niet van ons.

De VRT is verachtelijk

De VRT behoort ongetwijfeld bij de meest walgelijke instellingen van Vlaanderen. Daarover bestaat in Vlaanderen grote eensgezindheid.

Helaas wordt door te veel Vlamingen (en politieke partijen!) voortdurend beweerd dat de VRT te links is, dat ze voorrang geven aan politici van linkse strekking.

Dat is beslist niet zo. De VRT is niet links. De VRT komt niet op voor het belang van de gewone Vlaming, zoals men zou verwachten van een socialistisch gezinde instelling. De VRT is de verspreider van het libertaire ideeëngoed:
Woke, politieke correctheid, LGTB, klimaatpaniek, moslim pampering, ongebreidelde immigratie, inclusiviteitsdwang, EQ-adoratie, het ridiculiseren van IQ, de “angstporno” (het is allemaal jouw schuld), de cultural appropriation, de tattoo cultuur…
Het zal je wel al opgevallen zijn uit welke richting die ‘mooie’ dingen naar hier zijn overgewaaid. Dat is niet uit Rusland, Hongarije of China.

De links – rechts meetlat is verouderd

Vooreerst is de links – rechts indeling van politiek gedachtengoed verouderd, het is een schaal die niet meer aangepast is aan de politieke krachtverhoudingen van onze tijd. Vandaag zijn de belangrijke tegenstellingen niet meer tussen links en rechts, maar tussen de “haves” en de “have-nots”. Dat is de moderne politieke breuklijn. De “haves” aan de éne kant met hun handlangers in de media en de politiek; de WEF-club met de Amerikaanse oligarchen en de Klaus Schwab aanhangers in de politiek.
Aan de andere kant staan de machtelozen, zij die de stijgende belastingen moeten ondergaan en ondanks hun hard wroeten niet vooruitkomen. Dat weerspiegelt zich nauwelijks in de acties van onze politieke partijen. Alle partijen van oud links tot rechts zijn immers ingepakt door de Great Reset aanhangers. De machtelozen krijgen niet de steun van de “linkse” partijen.

De VRT en de andere belgische media (er zijn geen echt Vlaamse media) zijn niet links, ook niet Communistisch. Als de VRT écht links zou zijn, dan zou dit betekenen dat ze aandacht besteden aan het welzijn van de gewone Vlaming. Dat doet de VRT helemaal niet, integendeel, vaak worden eenvoudige Vlaamse mensen geridiculiseerd, vooral als ze dingen durven zeggen die rechtuit tegen de woke gedachtegang in gaan.

De VRT is ook niet Communistisch, ze gaan vaak radicaal in tegen het modern Communisme [1] zoals dat in China in de praktijk wordt gebracht. Misschien is de VRT communistisch in de oude betekenis van het woord, in de stijl zoals dat in de oude USSR werd toegepast; maar dat weet ik niet heel goed; ik ken dat soort communisme niet goed.

Lobbyisten

Er zijn 91251 lobbyisten geregistreerd bij de EU in Brussel. Daarvan zijn er 6240 met een permanente badge voor toegang tot het EU-gebouw, commissie en parlement. De 91251 lobbyisten vertegenwoordigen 9860 internationale organisaties [2] , voor het overgrote deel Amerikaanse think-tanks en NGO’s met ronkende namen, veelal met democracy, peace of freedom in hun naam.
De NED [3], Soros’ OSF [4], NATO [5], NAC [6], NATO-PA [7], IPAC [8], TLD [9]  en vele andere Amerikaanse organisaties hebben hun Europees hoofdkwartier in Brussel. Al deze, op het eerste zicht vredelievende, onschuldige instellingen hebben duizenden lobbyisten aan het werk, die ongemerkt gevaarlijke[10], maatschappij-ondermijnende doelen nastreven. Follow the money …

De lobbyisten zijn vaak heel snel met een uitnodiging voor een diner in meestal goede restaurants.
Wat mij keer op keer getroffen heeft, is de blatante openheid waarmee al die organisaties opereren. Hier bij ons in Brussel, maar ook in China. De meesten hebben een arrogantie over zich alsof hun niets kan overkomen. Ze zijn gedreven als missionarissen en praten voluit als ervaren salesmanagers.  In China zag ik ze aan het werk (heb ze persoonlijk gesproken) onder een dekmantel van een advocatenkantoor, een consultancy bedrijfje of een “christelijk” kerkgenootschap. Ze leven daar “as if there is no tomorrow”.

Dit zijn de influencers van onze maatschappij. Zij worden ruim betaald om onze politiek en media te bewerken. Udo Ulfkotte [11]  beschrijft in zijn boek Gekaufte Journalisten in detail hoe het proces van het bewerken van journalisten van de grote media in zijn werk gaat. Daar is geld mee gemoeid, maar meestal werkt het met bedreigingen en uitsluiting uit het beroep. Heel soms is de Amerikaanse Ambassade daar direct voor verantwoordelijk.

Er zijn in Vlaanderen 20 universiteiten en hogescholen met een journalistenopleiding [12]. Zowat al die opleidingen zijn al zwaar aangetast. De studenten worden er gekneed tot volgzame Trans Atlantisten. Wie buiten de lijntjes kleurt wordt bedreigd met een stage “bij De Standaard of de VRT”

Onze politici

Onze politieke partijen zijn al helemaal ingepakt. Van links tot rechts worden ze van binnenuit bewerkt door de Trans Atlantisten:
Theo Francken is vooraanstaand lid van de NATO-PA. Ook Jan Jambon, Gerald Kindermans, Martine Taelman en Daniel Bacquelaine zijn lid van de NATO-PA.
Gerolf Annemans is “proud member of the TLD” [13]
Els Van Hoof (CD&V Peeters, Geens) is lid van de nieuwe, pas opgerichte InterParlementiary Alliance on (tegen) China, een CIA  satelliet organisatie. De meeste leden hebben uitgebreide banden met de CIA en andere inlichtingenorganisaties; er is niets “parlementair” aan de IPAC [14].

Al deze politici beseffen heel goed dat ze met hun Trans Atlantistische activiteiten het belang van de Vlamingen ondermijnen. Met dit soort politici moeten we niet dromen van een Onafhankelijk Vlaanderen.

De VRT is onaantastbaar

Als de politiek, de Vlaamse Regering, “geen vat krijgt” op de VRT, dan moet het nu wel duidelijk zijn waarom dat zo is.

De VRT is beslist niet links. De VRT is een werktuig van de Klaus Schwab club, van de Amerikaanse oligarchen. De VRT vertoont vaak libertaire trekken in de moderne, Amerikaanse betekenis van dat woord. Het zich voordoen als libertair is een alom gekende techniek, niet enkel bij de VRT, maar bij zowat alle westerse media. Die tactiek laat toe om schijnbaar enige oppositie te voeren tegenover de regering, maar tegelijkertijd de maatschappij grondig te ondermijnen en op die manier samen te werken aan de doelstellingen van het WEF.
De VRT is een Amerikaans regime medium, CNN, NewYorkTimes of WaPo-achtig, soms zelfs een beetje Bloomberg of FOX news, maar nooit RT, CCTV of Global Times. Nee, de VRT is beslist niet links. En natuurlijk ook niet rechts of Vlaamsgezind. De VRT is Amerikaans. They’re Libtards.


[1] CPC Communist Party China  = “Socialism with Chinese Characteristics”

[2] How many lobbyists are there in Brussels?  https://transparency.eu/lobbyistsinbrussels/

[3] NED (National Endowment for Democracy) the so called “CIA2” https://www.ned.org/

[4] OSF (Open Society Foundation)   Soros   https://www.opensocietyfoundations.org/

[5] NATO (North Atlantic Treaty Organisation)  https://www.nato.int/

[6] NAC (North Atlantic Council)  https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49763.htm

[7] NATO-PA Parliamentary Assembly   https://www.nato-pa.int/

[8] IPAC (InterParlementiary Alliance on China) https://ipac.global/

[9] TLD (Transatlantic Legislators’ Dialogue) https://www.europarl.europa.eu/tld/en/home

[10] Chris Hedges: NATO – The Most Dangerous Military Alliance on the Planet. https://transnational.live/2022/08/05/chris-hedges-nato-the-most-dangerous-military-alliance-on-the-planet/

[11] Udo Ulfkotte (1960 – 2017)  Gekaufte Journalisten. Wie Politiker, Geheimdienste und Hochfinanz Deutschlands Massenmedien lenken. Kopp, Rottenburg 2014, ISBN 978-3-86445-143-0

[12] VVJ (Vlaamse Vereniging van journalisten) en AVBB (Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België); Journalistieke opleidingen: https://journalist.be/journalistieke-opleidingen

[13] Gerolf Annemans:  “I am a friend of the United States since many years, and I am an active participator in the TLD (Transatlantic Legislators’ Dialogue)” In de Zoom meeting met Robert Pittenger op 14.05.2020  van 00:57 tot 01:07   
https://pittenger.zoom.us/rec/share/ypNwH-3R2HxOfdbw8Xr8W60ZD6j-T6a8g3Ad_PYPyBqdrixv5lDT8ZzkZzJoS27S

[14] An un-Wikipedia analysis of the IPAC The Inter-Parliamentary Alliance on China.
https://wikispooks.com/wiki/Inter-Parliamentary_Alliance_on_China