De Amerikaanse mislukkingsstrategie, de boemerangstrategie van het voetschot.

Frans Vandenbosch 方腾波 08.03.2023

Een vergelijking tussen de Amerikaanse en Chinese strategische benadering van internationale conflicten.

Strategie is al eeuwenlang een onderwerp van studie en praktijk, en het belang ervan is alleen maar gegroeid naarmate organisaties en naties complexer zijn geworden en de inzet van concurrentie is toegenomen. Hoewel er veel definities van strategie bestaan, is een rode draad dat het gaat om het maken van weloverwogen keuzes over hoe middelen moeten worden toegewezen om doelen te bereiken. In die zin kan strategie worden gezien als een soort probleemoplossing, waarbij de uitdaging is om de beste manier te vinden om een gewenst resultaat te bereiken, gegeven een reeks beperkingen. 

Eén van de belangrijkste kenmerken van strategie is dat er vaak afwegingen worden gemaakt. Een overheid kan bijvoorbeeld moeten kiezen tussen uitgaven aan defensie of aan sociale programma’s. Het maken van deze afwegingen vereist een grondig begrip van de relaties tussen verschillende variabelen, en hier komt het idee dat “strategie wiskunde is” om de hoek kijken. Door wiskundige modellen en technieken te gebruiken, kunnen strategen beter geïnformeerde beslissingen nemen door verschillende scenario’s te simuleren en te kwantificeren. de verwachte resultaten.

De geschiedenis van strategie gaat terug tot oude beschavingen, waar militaire leiders verschillende tactieken gebruikten om in gevechten een voordeel te behalen ten opzichte van hun tegenstanders. Een van de vroegst bekende strategische denkers was de Chinese militaire generaal en filosoof Sun Tzu, die rond 500 voor Christus “The Art of War” schreef. Deze verhandeling is sindsdien een klassieker op het gebied van strategie geworden en wordt nog steeds bestudeerd. Door de geschiedenis heen is strategisch denken toegepast op verschillende gebieden, waaronder politiek, economie en het bedrijfsleven. In de moderne tijd is strategisch management een geformaliseerde discipline geworden, met kaders en modellen die zijn ontwikkeld om organisaties te begeleiden bij het bereiken van hun doelen en doelstellingen. Vandaag de dag blijft strategie een vitaal instrument voor succes in verschillende domeinen, van militaire conflicten tot de directiekamer van een bedrijf.

Politieke strategie omvat de ontwikkeling en uitvoering van plannen en tactieken gericht op het bereiken van politieke doelen en doelstellingen. Het omvat het nemen van beslissingen over het toewijzen van middelen, het bouwen van coalities en het beheren van relaties om een gewenst resultaat te bereiken. Net als bij bedrijfsstrategie, vereist politieke strategie een diep begrip van de relaties tussen verschillende variabelen om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen.

Het idee “politieke strategie is wiskunde” verwijst naar het gebruik van wiskundige modellen en technieken om strategische besluitvorming te analyseren en te informeren. Door wiskundige hulpmiddelen te gebruiken, kunnen politieke strategen verschillende scenario’s simuleren en de verwachte resultaten kwantificeren, waardoor ze beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen over het toewijzen van middelen en het nastreven van hun doelen. Deze benadering kan een niveau van strengheid en objectiviteit bieden dat moeilijk te bereiken is met meer traditionele methoden van politieke analyse.

De Amerikaanse politieke strategie is een rampzalige mislukking, de Amerikaanse benadering van het buitenlands beleid is om een aantal redenen bekritiseerd. Deze zogenaamde strategie omvat het gebruik van gewoon militair geweld om politieke doelen te bereiken. Ze is bekritiseerd vanwege de hoge kosten in termen van mensenlevens en middelen, vanwege de negatieve impact op de wereldwijde opinie van de VS, en de neiging om het tegenovergestelde te bereiken van wat was de bedoeling. In veel gevallen heeft het gebruik van geweld geleid tot onbedoelde gevolgen die de situatie zelfs verergeren, een fenomeen dat soms ‘terugslag’ wordt genoemd.

De Amerikaanse boemerangstrategie leidt vaak tot meer kwaad dan goed. Dit komt omdat het gebruik van geweld een sterke reactie van het doelwit kan opwekken, wat kan leiden tot onbedoelde gevolgen die moeilijk te beheersen zijn. Op het gebied van politieke strategie kan dit de vorm aannemen van meer weerstand, het creëren van nieuwe vijanden of het uithollen van internationale steun voor iemands positie.

Het Pentagon en de CIA beseffen blijkbaar niet de tekortkomingen van het gebruik van AI bij strategische beslissingen. Ze lopen tegen de grenzen van kunstmatige intelligentie aan bij het informeren en uitvoeren van strategische beslissingen. Ondanks de vele voordelen heeft AI nog steeds beperkingen wat betreft het vermogen om complexe relaties te begrijpen en te verantwoorden, evenals het vermogen om ethische en morele oordelen te vellen. Als gevolg hiervan is het belangrijk voor politieke strategen om zowel de voordelen als de beperkingen van AI te overwegen bij het nemen van strategische beslissingen, en om het te gebruiken in combinatie met andere analyse- en besluitvormingsmethoden.

FMEA

Al wie projecten in de automobiel- of luchtvaartindustrie heeft geleid, weet heel goed wat een FMEA is (Failure mode and effects analysis). Zij kunnen deze paragraaf overslaan. Een FMEA is een van de eerste zeer gestructureerde, systematische technieken voor storingsanalyse. Het is een inductieve (forward logic) redenerende, single point of failure analyse en is een kerntaak in Reliability Engineering, Safety Engineering en Quality Engineering. Elk afzonderlijk onderdeel dat in de auto- of luchtvaartindustrie is ontworpen en vervaardigd, moet een strikt, tijdrovend proces van FMEA-uitgifte doorlopen, inclusief de daaropvolgende prototyping, testen, her-analyse, herontwerp en fabricage. Meestal wordt de FMEA opgesteld door een team van 4 tot 5 van de meest ervaren ingenieurs van een bedrijf. In wezen is het een Excel-blad met veel tabbladen, waarin achtereenvolgens vragen worden gesteld als: is dit onderdeel betrouwbaar in een specifieke omstandigheid? Wat als de gebruiker/consument het onderdeel op deze of gene manier misbruikt? Wat als de consument niet goed weet hoe hij dit product moet gebruiken? Enzovoort…
De antwoorden op deze (honderden) vragen resulteren in cijfers, waarmee het bedrijf al dan niet kan starten met de serieproductie van een onderdeel.

De FMEA is een sleutelcomponent in het kwaliteitsproces. OEM’s als Mercedes Benz, BMW, VW, … controleren nauwgezet de FMEA van hun leveranciers tijdens de VDA 6.1-audit omdat te veel van hun onderaannemers een “copy/paste FMEA” opstellen, waarbij echte problemen met een component worden genegeerd. Terugroepacties in de autobranche worden vrijwel altijd veroorzaakt door een slordig of onzorgvuldig opgesteld FMEA.

China

Voor China’s eerste generatie communistische leiders betekende de revolutie een doop met rook en buskruit. Hun pad naar politieke macht slingerde door slagvelden en gevangeniscellen bezaaid met de lichamen van dode kameraden. Slechts ternauwernood ontsnapte hun gezelschap aan de totale vernietiging. Dat was het China van lang geleden. Chinese STEM-specialisten zijn vandaag hoogopgeleid en hebben een brede kijk op geopolitiek. Het opstellen van een goede politieke of militaire strategie verschilt niet zo veel van het uitgeven van een FMEA. Het is gebaseerd op algemene en gespecialiseerde kennis, duizenden onderzoeksrapporten, ervaring en testen. Het is een uitgebalanceerde mix van ervaring, kennis en wiskunde.

China heeft volop ervaring met de CIA en NED, die colour revoluties organiseren binnen China en zijn buurlanden. De TianAnMen-opstand in 1989, de protesten in Hong Kong in 2020, de Covid-demonstraties in Beijing, Shanghai en Chengdu in 2022, … Ze zijn allemaal mislukt. De CPC van China heeft nu een handleiding uitgegeven om door de VS georganiseerde colour revoluties te voorkomen. China is er klaar voor, heeft een script klaar voor de volgende poging.[1] China biedt ook zijn buurlanden snelle 24/24 hulp in het geval van een zich voordoende colour revolutie.

Op 01.12.2018, midden in de handelsoorlog tussen de VS en China, bezocht ik een vriend op de MOFCOM, het Chinese Ministerie van Handel in Beijing. Ik had de eer om een klein deel van het Chinese strategische plan voor de handelsbesprekingen met de VS te zien. Ik was stomverbaasd over het niveau van detail; en het viel me op dat de structuur van China’s strategisch plan sterk leek op een FMEA. Ze werkten eraan met bijna 3000 experts, en begonnen het plan jaren voordat er ook maar een glimp van een handelsoorlog was te zien. Bij de MOFCOM verzekerden ze me: “We hebben een solide strategie, we reizen in een sofa naar de onderhandelingen”.

Het Chinese motto is: 坚持把政治安全放在首要位置 Volharden, politieke veiligheid komt op de eerste plaats. Eerst het Chinese volk. Economie en politiek zijn ondergeschikt aan het welzijn van het Chinese volk.

Nationale veiligheid, de Amerikaanse zienswijze. [2]

Het is opmerkelijk hoe de definitie van “nationale veiligheid” in de Verenigde Staten is geëvolueerd: Het concept van nationale veiligheid blijft dubbelzinnig en is voortgekomen uit eenvoudigere definities die de nadruk legden op vrijheid van militaire dreiging en van politieke dwang. Onder de vele tot nu toe voorgestelde definities zijn de volgende, die laten zien hoe het concept is geëvolueerd om niet-militaire belangen te omvatten:

• “Een natie heeft veiligheid als ze haar legitieme belangen niet hoeft op te offeren om oorlog te vermijden, en in staat is om ze, als ze worden uitgedaagd, door oorlog te handhaven.”[3]  

• “De onderscheidende betekenis van nationale veiligheid betekent vrijheid van buitenlandse dictatuur.”[4]  

• “Nationale veiligheid betekent objectief de afwezigheid van bedreigingen voor verworven waarden en subjectief de afwezigheid van angst dat dergelijke waarden zullen worden aangevallen.”[5]

• “Nationale veiligheid is dan het vermogen om de fysieke integriteit en het territorium van de natie te behouden; om haar economische betrekkingen met de rest van de wereld op redelijke voorwaarden te onderhouden; om haar aard, instelling en bestuur te beschermen tegen verstoring van buitenaf; en om haar grenzen.”[6]

• “Nationale veiligheid… kan het best worden omschreven als het vermogen om die binnenlandse en buitenlandse omstandigheden te beheersen die de publieke opinie van een bepaalde gemeenschap nodig acht om te genieten van haar eigen zelfbeschikking of autonomie, welvaart en welzijn.”[7]

• “Nationale veiligheid is een passende en agressieve mix van politieke veerkracht en volwassenheid, human resources, economische structuur en capaciteit, technologische competentie, industriële basis en beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen en tot slot de militaire macht.”[8]

• “[Nationale veiligheid is de] meetbare toestand van het vermogen van een natie om de multidimensionale bedreigingen voor het schijnbare welzijn van haar volk en haar voortbestaan als natiestaat op elk moment te boven te komen, door alle instrumenten van staatsbeleid door bestuur … en is uitbreidbaar tot wereldwijde veiligheid door externe variabelen.”[9]

• “[Nationale en internationale veiligheid] kan worden opgevat als gedeelde vrijheid van angst en gebrek, en de vrijheid om in waardigheid te leven. Het impliceert eerder sociale en ecologische gezondheid dan de afwezigheid van risico’s… [en is] een algemeen recht. “[10]  

Blijkbaar is het concept van “Nationale Veiligheid” opgerekt van “oorlog vermijden” in 1943 tot “sociale gezondheid” vandaag.

De nieuwe Amerikaanse tactiek is paniek. De opmerkelijk slechte strategische beslissingen in de VS.

Sinds de militaire staatsgreep in november 1963 (de moord op President Kennedy) werden de Verenigde Staten een militair imperium. Het wordt gerund door rijke oligarchen die banden hebben met het militair-industriële complex. Door de aard van deze situatie dienen de Verenigde Staten de belangen van de verborgen kliek, ze negeren de behoeften van de burgers.

En dat is duidelijk te zien. De paniektactiek was goed zichtbaar in de CIA-aankondigingen voor een nieuw team om de verslechtering van de Dollar dominantie in 2021 tegen te gaan. Dit was duidelijk geen goede strategie. Cultuur eet strategie als ontbijt. Een strategie die uitsluitend op eigen inzicht is gebaseerd, niet gebenchmarkt is en geen rekening houdt met culturele verschillen, is gedoemd te mislukken.

De copy/paste strategie

Een solide strategie is nooit een copy/paste verhaal. Oekraïne is Vietnam niet, Irak is Korea niet, Afghanistan is Servië niet. Uiteindelijk zijn ze allemaal mislukt. Net als bij een FMEA moet een goed werkende strategie voor een nieuwe situatie altijd vanaf nul worden opgebouwd.

Voor elk plan en elke strategie is er een kans. Een deel van het strategisch plan is om zich te concentreren op die kans. Alleen met een langetermijnstrategieplan dat het gebruik van de exacte tijd mogelijk maakt, kan de kans op een effectieve manier worden benut. Een ad-hoc strategie is meestal niet effectief.

Eerlijk gezegd, als verre waarnemer, moeten de VS realistisch worden en realistisch worden over wat er in deze wereld gebeurt. Elke succesvolle manipulatie heeft een houdbaarheidsperiode en kan niet eeuwig worden gebruikt. Herhaalde toepassing van dezelfde tactiek zal vroeg of laat worden beantwoord met vergelding. Aan het einde van de dag moeten de VS hun act opfrissen als ze een rol van enige betekenis willen blijven spelen.[11]
Een solide strategie moet rekening houden met het vlindereffect. In de chaostheorie is het vlindereffect een fenomeen waarbij een kleine verstoring in de begintoestand van een systeem resulteert in grote veranderingen in latere toestanden. Dergelijke verschijnselen komen vaak voor in complexe dynamiek. Een kleine verandering in de beginsituatie kan uiteindelijk voor een heel ander resultaat zorgen.[12]

Gebruiken en misbruik van kennis.

Amerikaanse politiek zou moeten zijn, maar is niet: kennis verzamelen, dan een strategie afleiden. Ik vraag me af of Blinking dat kan begrijpen, maar ik vermoed dat het waarschijnlijk niets zal veranderen, omdat ‘hogere’ politiek afhangt van ‘zwaardere’ factoren dan louter juiste kennis.[13]  Noam Chomsky zei het zo: de maffia is het model voor de VS in internationale betrekkingen. In elk Amerikaans strategisch plan lijkt een groot deel van het Amerikaans exceptionisme te zitten. Dat is fataal; er is niets zo gevaarlijk als zijn eigen capaciteiten te overschatten. De Amerikaanse regering is gegijzeld door haar financiële hegemonie op een manier die zelden volledig wordt begrepen. Het is de misrekening van dit tijdperk – een tijdperk dat kan beginnen met de ineenstorting van het primaat van de dollar, en daarmee ook met de wereldwijde naleving van de Amerikaanse politieke eisen. Maar de meest ernstige inhoud is dat het de VS in een hoek drijft om een gevaarlijke Oekraïense escalatie tegen Rusland rechtstreeks (d.w.z. de Krim) te bevorderen.[14]

Strategische mislukkingen. Vervolg

1. AP, een van de spreekbuizen van de CIA, bracht een “anoniem rapport” uit waarin te lezen was: “Een hoge Amerikaanse inlichtingenfunctionaris zegt dat Russische raketten het NAVO-lid Polen zijn binnengedrongen, waarbij twee mensen om het leven zijn gekomen”, ging viraal vanwege de enorme implicaties van directe hete oorlogsvoering. uitbarsting tussen Rusland en de NAVO-alliantie. AP trok vervolgens zijn verhaal in toen de reguliere politieke/mediaklasse begon te accepteren dat het in feite een Oekraïense raket was die Polen had getroffen.[15]
De CIA had het niet een beetje, maar helemaal verkeerd.

2. De oorlog in Oekraïne benadrukt het onvermogen van Amerikaanse wapenbedrijven om de voorraden van het leger, de China Mirage, aan te vullen. De volledige titel zegt het al: de verborgen geschiedenis van de Amerikaanse ramp in Azië. [16]
De voorraden precisiegeleide munitie voor de lange afstand zouden voor het Amerikaanse leger waarschijnlijk in minder dan een week van vijandelijkheden opraken als ze betrokken zijn bij een mogelijk conflict in Taiwan. [17]

Ten slotte

Strategie is een wiskundige discipline waarbij gebruik wordt gemaakt van gegevens, analyse en logisch redeneren om beslissingen te nemen en doelen te bereiken. De Amerikaanse mislukkingsstrategie en de boemerangstrategie van het voetschot zijn voorbeelden van hoe strategieën onbedoelde gevolgen kunnen hebben en uiteindelijk tot mislukking kunnen leiden. Voor organisaties is het belangrijk om de mogelijke gevolgen van hun strategieën zorgvuldig te overwegen en wiskundige hulpmiddelen te gebruiken om de kans op succes te begrijpen.

In veel gevallen hebben de VS vertrouwd op militair geweld als middel om hun doelstellingen te bereiken, maar deze aanpak heeft vaak een averechts effect gehad. Het gebruik van militair geweld kan conflicten doen escaleren, onbedoelde gevolgen hebben en de instabiliteit in de regio aanhouden. Dit is een voorbeeld van de boemerangstrategie van het voetschot, waarbij een strategie die op korte termijn succesvol lijkt, een onbedoeld resultaat kan hebben. Door wiskundige analyse te combineren met een genuanceerd begrip van menselijk gedrag, kunnen organisaties effectievere strategieën ontwikkelen die hun doelen bereiken en onbedoelde gevolgen minimaliseren.


[1] The Center For Strategic Translation:  
https://www.strategictranslation.org/articles/chapter-six-persevere-in-placing-political-security-in-the-predominant-position

[2] Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/National_security   04.09.2022 Thank you Jinying Zhan for the tip. 

[3] Walter Lippmann, 1943

[4] Harold Laswell, 1950

[5] Arnold Wolfers, 1960

[6] Harold Brown, Amerikaanse minister van Defensie, 1977-1981

[7] Charles Maier, 1990

[8] Nationaal Defensiecollege, 1996

[9] Prabhakaran Paleri, 2008

[10] Ammerdown-groep, 2016

[11] Robert Vannox at Metallic Man  https://metallicman.com/interesting-stories-photos-food/

[12] The butterfly effect is the sensitive dependence on initial conditions in which a small change in one state of a deterministic nonlinear system can result in large differences in a later state. https://en.wikipedia.org/wiki/Butterfly_effect

[13] Quan Le in a message to me January 2023

[14] Strategic Culture Foundation. The Most Egregious Mistake. Alastair Crooke, 23.01.2023  https://strategic-culture.org/news/2023/01/23/the-most-egregious-mistake/

[15] Caitlin Johnstone. 23.11.2022   https://caitlinjohnstone.com/2022/11/23/ap-editor-said-she-cant-imagine-a-us-intelligence-official-being-wrong/

[16] Gordon Lubold in The Wall Street Journal  23.01.2023    https://www.wsj.com/articles/u-s-weapons-industry-unprepared-for-a-china-conflict-report-says-11674479916?

[17] George A. Hamalian on Twitter