Meritocratie en intelligentieniveaus zullen de wereldeconomie en -politiek overheersen.


Er is hoop voor de toekomst. Ik geloof dat de wereld binnen afzienbare tijd niet langer zal worden geregeerd door een oligarchische klasse, maar door mensen met een hoge intelligentie.

Gefascineerd door het verschijnsel van het hoge IQ, vooral in China, ben ik op zoek gegaan naar de mogelijke oorzaken en gevolgen van IQ-verschillen voor onze westerse samenleving.
Het is vermeldenswaard dat er mathematisch niets mis is met IQ-berekeningen, als wiskunde. Je geeft een miljoen mensen een IQ-test, zet de tests uit op papier, en je krijgt de beroemde “bell” of “normale” curve. Dit creëert geen gegevens, vervormt geen gegevens, verbergt geen gegevens. Hij geeft ze alleen weer, net als een taart- of staafdiagram. Hij wordt gebruikt in duizenden berekeningen, van fysische scheikunde tot het defectpercentage van motoronderdelen. In één zin: de interpretatie kan worden betwist, maar de gausscurve is onbetwistbaar.
In Thoughts, Unoriginal but Perhaps of Value, on Brains, door Fred Reed – The Unz Review[1]

MENSA

Ik heb enkele vrienden, zowel in China als in het Westen, die lid zijn van MENSA [2], de club van mensen met een hoog IQ. Het zijn in meerdere opzichten uitzonderlijke mensen en daarom waardeer ik de gesprekken met hen zeer. Een gesprek met mensen met een hoog IQ is uitdagend op een prettige manier. Ik observeer ze graag tijdens vergaderingen. Ze zijn bescheiden en proberen hun hoog IQ te verbergen. Ze zijn niet erg spraakzaam, wachten altijd op hun beurt om te spreken. Bijna alle mensen met een hoog IQ hebben ook een hoog EQ[3]. Door de hoge snelheid van hun denkproces, hebben ze antwoorden en oplossingen lang voor iemand anders. Ze zijn snel verveeld, wachten op de andere 98% die zich door hun proces van denken en spreken zitten te worstelen.

MENSA China werd formeel erkend als een opkomende Mensa groep in 2011, waardoor ze één van de jongste onder de MENSA groepen wereldwijd zijn. MENSA China werd opgericht door Yang Bingyang [4], voorzitter van de Chinese tak van Mensa International.  In de testcentra in Beijing, Shanghai, Guangzhou, Nanchang, krijgen ze meer dan 80 nieuwe kandidaten per maand. [5]
Bijna alle Chinese MENSA-leden zijn Xuéshén, “studiegoden”.

The Chinese gāokǎo

Het Chinese Nationaal College Toelatingsexamen (NCEE), algemeen bekend als de gaokao (高考; gāokǎo) is verreweg het zwaarste examen op deze aardbol. Het duurt 10 uur over twee dagen. In 2022 hebben bijna 12 miljoen studenten deelgenomen aan de gaokao. Het gemiddelde slagingspercentage is 92%.
Wie slaagt voor de 高考 gāokǎo heeft een IQ van minstens 140 punten.[6] Het Chinese onderwijssysteem brengt 11 miljoen >140 IQ mensen per jaar voort; veruit de meeste in bèta-technische studierichtingen. Door het meritocratische systeem van toelating tot de CPC (slechts 1 op de 10 kandidaten komt door de selectie) zijn de hoogste IQ’s voorbestemd voor een carrière in de politiek.

Xuéshén, xuébà,  xuéruò and xuézhā

In China verdelen studenten van hogescholen en universiteiten elkaar in 4 categorieën. De meest voorkomende zijn de 学霸 xuébà en de 学弱 xuéruò. De indeling in deze 4 categorieën wordt echter nooit gebruikt als verwijt of om elkaar de loef af te steken. [7]

Degenen aan de absolute top zijn niet de xueba, maar de xueshen, of “studiegoden”, die hun hoge cijfers moeiteloos halen. De studieverslaafden xueba, die harder moeten werken voor hun cijfers, bezetten de tweede rang, hoewel gezien de zeldzaamheid van xueshen, xueba nog steeds veilig binnen de hoge-status categorie vallen.
Aan het andere eind van het spectrum staan de “onderpresteerders”, of xuezha, die bekend staan om hun lage cijfers en geringe inzet. Daaronder staan de echte “losers”, bekend als xueruo.[8]

Het status systeem met vier rangen:
1 学神 xuéshén, “studiegoden”
2 学霸 xuébà, “studie bullebakken”[9]
3 学弱 xuéruò, “zwakke leerling”
4 学渣 xuézhā, “luilak student”, onderpresteerders, uitschot.

Opgesteld op een horizontale schaal “hard studeren/weinig studeren” en een verticale schaal “hoge cijfers/lage punten”, ziet de grafiek er als volgt uit:

Dit zijn de jongeren die allemaal door de Gaokao zijn gekomen, en allemaal een IQ van meer dan 140 hebben. Zij zullen over een paar jaar deelnemen aan de wereldwijde competitie.

Internationale Wiskunde Olympiade

De Internationale Wiskunde Olympiade 2022 [10] werd gehouden in Oslo, Noorwegen van 6 tot 16 juli 2022.  Er waren 104 teams uit landen van over de hele wereld. Elk team bestond uit 6 leden. Er waren slechts 68 vrouwelijke deelnemers. Landen als Canada, de VS, Australië en andere hadden een zeskoppig team gestuurd met uitsluitend Aziatische, meestal jonge studenten van Chinese afkomst. Zoals altijd won China de wedstrijd met een grote marge. Alle 6 Chinese teamleden wonnen gouden medailles.

De schoonheid van wiskunde

Wiskunde is overal in ons dagelijks leven, vaak op plaatsen of in voorwerpen waar we het niet verwachten. De schoonheid van de wiskunde is gelegen in haar diepte of ordelijkheid, abstractheid, zuiverheid en eenvoud. Wiskunde wordt vaak beschreven als een kunstvorm, als een creatieve bezigheid, vergelijkbaar met muziek en poëzie.[11] Na de gulden snede, een zeer eenvoudige wiskundige vergelijking, die meer dan 2500 jaar geleden werd ontdekt, werden vele andere esthetische vergelijkingen ontdekt: de Penrose-tegel, de Kepler-driehoek, de getallen van Fibonacci, de Lucas-reeks, … Die allemaal prachtige geometrische vormen opleveren.
Auto-ontwerpers en stylisten die deze wiskundige vergelijkingen onder de knie hebben, zijn in staat om uiterst mooie voertuigen te creëren. Helaas zijn niet alle auto’s op onze wegen ontworpen met deze eenvoudige regels in het achterhoofd en het is niet al te moeilijk om te merken welke OEM’s gebruik maken van wiskundige vergelijkingen in hun ontwerpproces.

We zijn allemaal ingenieurs, of we nu ontwerper, manager, kwaliteits- of verkoopspecialist zijn. Alle IT-activiteit en computerwetenschap is in feite wiskunde.[12] Zonder wiskunde is er geen game-industrie, geen chipfabricage-industrie, geen ruimtevaart, geen bankrekeningbeveiliging, …
Schoonheid en kunst zijn eigenlijk pure wiskunde. Een kant van wiskunde die we nooit gezien hebben, is de kant die doordrongen is van alle schoonheid en elegantie van een kunstwerk.[13]

Wij waarderen de schoonheid van nieuwe producten, nieuwe projecten of mensen die op een harmonieuze manier samenwerken. Deze producten worden uitgevonden, ontworpen, geproduceerd en verkocht door bèta/technisch geschoolden. Het aantal hoogopgeleide bèta-technische doctoraten in China is, vergeleken met de Verenigde Staten, in een orde van grootte van 10 keer zo groot.[14]
Schoonheid en kunst zijn eigenlijk zuivere wiskunde. Een kant van wiskunde die we nooit hebben gezien, is de kant die doordrongen is van alle schoonheid en elegantie van een kunstwerk.[15]

Chinese mensen met een hoog IQ

Gedurende al die jaren in China heb ik daar heel ongewone dingen gezien, dingen die voor Chinezen misschien gewoon zijn, maar in mijn ogen heel buitengewoon. Ik heb tientallen mensen met een hoog IQ ontmoet en met hen samengewerkt, sommigen van hen buitengewoon en vreemd.

Chinezen lezen gemiddeld vijf keer meer boeken dan mensen in het Westen. Ik heb mensen met gemak 6 tot 10 boeken per week zien lezen. Om dat tempo vol te houden, slaan ze bladzijden om met een snelheid waarbij ik slechts één alinea kan lezen. Het is alsof ze in hun hersenen een foto nemen van elke bladzijde en meteen doorgaan naar de volgende bladzijde. En let wel, ze hebben elk woord minutieus opgeslagen op hun harde schijf. Ik heb ze letterlijk halve bladzijden horen citeren meer dan 3 weken nadat ze het boek gelezen hadden.

Mensen met een hoog IQ zijn extreem snelle denkers. Zo kunnen ze hun kennisdatabase in milliseconden doorzoeken. Een gesprek met mensen met een hoog IQ is uitdagend op een prettige manier.

Toen ik in Suzhou woonde en in Wuxi werkte, heb ik mijn HR-manager (een afgestudeerde bèta/technicus!) opgedragen “高的智商” (hoog IQ) in de functie-eisen op te nemen. Dat zou ik in Europa niet durven doen. En inderdaad, de ingenieurs en divisiemanagers waren erg slim.  Aangenaam en efficiënt om mee te werken — maar moeilijk om te houden, zelfs met een hoge beloning.

Dit alles bracht mij tot de conclusie dat er in China veel, veel meer extreem slimme mensen moeten zijn dan in Europa of de VS.

De grote fout die veel westerse media en academici maken (of misschien is het een narratief dat ze willen doordrukken) is dat er naast IQ ook EQ is. En dat EQ heel belangrijk is. En dat het een zero-sum game is. Dat is absoluut niet waar. Integendeel: mensen met een hoog IQ zijn meestal ook zeer zorgzame en emotioneel intelligente mensen. [16]

Ik ben geen wetenschapper, gespecialiseerd in IQ. In mijn artikel “De dictatuur van de Idioten” [17], heb ik gewoon een paar bestaande studies over IQ bij elkaar gezet.  En geconcludeerd dat Chinese politici een beduidend hoger IQ moeten hebben dan westerse politici. Met alle gevolgen van dien.  Vergelijk Wang Yi maar eens met Anthony Blinken.

Het harde studeren en de grote nadruk op onderwijs in China vinden niet alleen hun oorsprong in het Confucianisme, maar zijn sinds de oprichting van de Volksrepubliek China met nog meer overtuiging doorgevoerd. In september 1951, tijdens een nationale feestdag, gaf Mao Zedong een prachtig notitieboekje aan de kleine Ma Mao. Op de titelpagina schreef hij: 好好学习天天向上 Hǎo hào xuéxí tiāntiān xiàngshàng, studeer hard, verbeter je elke dag. Dit korte zinnetje is inmiddels een standaard uitdrukking onder jonge Chinezen.
Helaas is het ook de oorzaak van de enorme druk op Chinese studenten. Onlangs heeft de Chinese regering die druk enigszins verlicht door alle particuliere buitenschoolse cursussen te verbieden.

STEM versus sociology

Sociologen (de geesteswetenschappen, de alfa “wetenschappers”)[18] hanteren een heel ander denkpatroon dan bèta/technici. (STEM: wetenschap, technologie, ingenieurswetenschappen, wiskunde)

In de meeste westerse landen is de overgrote meerderheid van de universitaire cursussen georiënteerd op sociologie. Maar in China is het net andersom. Afgestudeerden in de bèta-techniek staan in China hoger aangeschreven dan sociologen. Sociologie wordt in China op een bijna wiskundige manier onderwezen; veldonderzoek, feiten en cijfers domineren het leerplan. Aan Chinese universiteiten is AutoCAD een verplichte cursus voor bachelorstudenten in de rechten.

Terwijl in Westerse landen sociologie op een veel meer filosofische manier wordt onderwezen. Westerse sociologen wordt aangeleerd om bronnen en mensen te volgen/geloven die als geloofwaardig worden beschouwd. Dat is een gevaarlijke weg die de deur openzet voor politieke en sociale indoctrinatie. Westerse sociologen, allemaal liberalen, zijn de nieuwe “intelligentsia”, ze zijn IYI (Intellectual Yet Idiot).[19] Ze zijn een aristocratie die denkt dat ze slimmer zijn dan alle anderen.

Afgestudeerden van bèta/techniek hebben door hun opleiding en hun dagelijkse werkzaamheden geen andere keuze dan systematischer na te denken en zich bij hun beslissingen niet te laten leiden door de mening van anderen. Het is geen wonder dat zij gemiddeld een 15 punten hoger IQ hebben dan sociologen.

Confucius and Plato

Het is zeker opmerkelijk dat zowel Confucius (551 – 479 BCE) als kort na hem ook Plato (424 – 347 BCE) de moraal van mensen in 6 categorieën indeelden.[19]

Voor hen worden mensen ingedeeld naar hun toenemende morele ontwikkeling die parallel loopt met hun intellectuele en praktische verworvenheden. Men begreep dat hoe meer iemand de (innerlijke en uiterlijke) werkelijkheid begrijpt en in staat is de dingen op de juiste manier te doen, des te meer hij in staat zal zijn vrij te zijn van zijn egogerichte preoccupaties en dientengevolge werkelijk voor de anderen zal zorgen en bereid zal zijn de juiste hulp te bieden, vakkundig en op een respectvolle manier wanneer dat nodig is.
Confucius leunde zwaar op de I Tjing (ca. 1000 BCE) voor zijn Acht Trigrammen theorie, terwijl Plato zijn Politeia theorie baseerde op Socrates (470 – 399 BCE).
Voor hen is er geen IQ-EQ dichotomie.


Conclusie:

Ik laat het aan U, mijn waarde lezer, over om uit dit alles de conclusies te trekken voor de toekomst van het Westen.

_____________________________________

[1] Fred Reed:  “To See Why, Just Look Around”
https://www.unz.com/freed/thoughts-unoriginal-but-perhaps-of-value-on-brains/

[2] Mensa werd in 1946 in Engeland opgericht door Roland Berrill en Lance Ware. De oorspronkelijke doelstellingen van Mensa waren, en zijn nog steeds, het creëren van een niet-politieke samenleving zonder onderscheid naar ras of godsdienst.
MENSA:  98 percentiles  =  148 at the CFIT  (Culture Fair Intelligence Test)   https://www.mensa.org/

[3] IQ and EQ, not at all a zero-sum game; on the contrary. Most people with a high IQ also have a high (but difficult to measure) EQ.  方腾波。

[4] Yang Bingyang 杨冰阳 07.11.2012 “Those who are more beautiful than me are not as smart as me, and vice versa”

[5] High-minded group with an intelligent outlook:   http://usa.chinadaily.com.cn/china/2012-11/07/content_15885300.htm

[6] Godfree Roberts in a private message to me 2021

[7] 易林  Jiāng Yìlín  in her book “Study Gods: How the New Chinese Elite Prepare for Global Competition,” Princeton 22.08.2022 https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691210483/study-gods

[8] 易林  Jiāng Yìlín  in an article at Sixth Tone: “Why Chinese High Schoolers Are Gatekeeping Nerddom” 24.06.2022  https://www.sixthtone.com/news/1010607/why-chinese-high-schoolers-are-gatekeeping-nerddom

[9] xuébà,  “study bully” https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%A6%E9%9C%B8

[10] International Mathematical Olympiad  https://www.imo-official.org/year_info.aspx?year=2022

[11] Bertrand Russell: De wiskunde, juist beschouwd, bezit niet alleen de waarheid, maar ook de opperste schoonheid – een koude en sobere schoonheid, zoals die van de beeldhouwkunst, zonder een beroep te doen op enig deel van onze zwakkere natuur, zonder de prachtige versierselen van de schilderkunst of de muziek, maar toch subliem zuiver, en in staat tot een strenge volmaaktheid, zoals alleen de grootste kunst die kan tonen. De ware geest van verrukking, de verheffing, het gevoel meer te zijn dan de mens, die de toetssteen is van de hoogste voortreffelijkheid, is even zeker te vinden in de wiskunde als in de poëzie.

[12] The Beauty of Mathematics in Computer Science  by  Jun Wu  2011

[13] Love and Math,  The Heart of Hidden Reality, by Edward Frenkel  09.09.2014
http://www.ams.org/notices/201409/rnoti-p1056.pdf

[14] Xú Dào Huī (Stephen Hsu) Physics professor at Harvard, Yale, Oregon and Michigan State University
in an interview with Richard Hanania on 12.02.2022:
https://richardhanania.substack.com/p/the-future-of-humanity-is-ivf-babies?r=16k

[15] Love and Math,  The Heart of Hidden Reality, by Edward Frenkel  09.09.2014
http://www.ams.org/notices/201409/rnoti-p1056.pdf

[16] IQ and EQ, not at all a zero-sum game; on the contrary. Most people with a high IQ also have a high (but difficult to measure) EQ.  方腾波。

[17] The level of intelligence of Chinese and Western politicians. Frans Vandenbosch 29.06.2022
https://yellowlion.org/a-comparative-study-on-the-level-of-intelligence-of-chinese-and-western-politicians/

[19] David V. MacCollum in Intellectual Yet Idiot (IYI)    17.07.2017
https://arizonadailyindependent.com/2017/07/17/intellectual-yet-idiot-iyi/

[18]

Prof. Wouter Duyck RUG, in een lezing voor MR Noordrand 0p 12.12.2019:
Sociologie =
psychologie, communicatiewetenschappen, pedagogie, politieke wetenschappen, rechten, criminologie, logopedie, gymnastiek- en bewegingswetenschappen, filosofie, taal- en letterkunde, Oosterse en Afrikaanse talen en culturen, zedenleer, kunstwetenschappen, archeologie, antropologie , geneeskunde, diergeneeskunde, revalidatiewetenschappen en fysiotherapie, farmaceutische wetenschappen, toegepaste taalkunde.

[19] Dank u Lí Jūn 黎 君 (Quan Le) voor de referentie.